Modelització de la propagació acústica subaquàtica

Posted on Posted in Actuacions

Keacoustics ha realitzat l’estudi d’impacte acústic produït pel buc d’investigació oceanogràfica Sarmiento de Gamboa del Centro Superior de Investigaciones Científicas d’Espanya (CSIC) en un experiment geofísic al Mar Egeu. A partir de les dades d’entrada de les diferents configuracions dels airguns del buc, els perfils de velocitat i dades geogràfiques, es crea un model geofísic sobre el qual simular la propagació de les ones acústiques subaquàtiques provocades pels airguns del buc.

Gràcies a les simulacions numèriques realitzades pels tècnics de Keacoustics, fent ús de diferents models de propagació, es determinen les distàncies d’exclusió: distàncies del buc on no pot haver-hi presència de mamífers marins durant la campanya. Treballant estretament amb col·laboració de Submon, s’han definit les distàncies d’exclusió per cada espècie de mamífer marí present a aquella àrea.