Kenoise

KENOISE

La plataforma on-line per millorar i gestionar intel·ligentment la qualitat acústica ambiental del vostre entorn.
Una eina d’enginyeria dedicada als professionals de la contaminació acústica ambiental.

icon bullet Millora de la qualitat acústica ambiental en entorns industrials, urbans, zones saturades i zones acústiques de règim especial (ZARE).

icon bullet Control i preservació de la qualitat acústica ambiental en àrees periurbanes, naturals, zones tranquil·les i zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).

icon bullet Control de la contaminació acústica provocada per activitats d’oci

icon bullet Elaboració d’estratègies de reducció de la contaminació acústica ambiental en base a dades racionals, objectives i fiables.

icon bullet Conscienciació i sensibilització de la contaminació acústica a la ciutadania en base a disseminació.

icon bullet Integració a la xarxa smart city, sistemes TIC i plataformes IoT (Intenet of Things) de les empreses, administracions o entitats.

icon bullet Serveis especialitzats per enginyeries.

KENOISE és la Plataforma de gestió intel·ligent de la contaminació acústica

TÈCNICS AMBIENTALS

Eina completa de gestió acústica avançada que permet integrar els sistemes tecnològics propis

ENGINYERIES

Serveis avançats d’enginyeria acústica: monitoritatge simultani i extracció de patrons de comportament.

ENTITATS DE SUPORT

Plataforma gràfica de conscienciació dels problemes acústics originats als entorns urbans o periurbans.

GESTORS ESTRATÈGICS

Solució integral per poder decidir i actuar en l'àmbit del soroll i acústica urbana amb dades objectives i fiables.

Plataforma de gestió intel·ligent de la contaminació acústica

Podràs controlar simultàniament la contaminació acústica en tots els punts de mesura, programar alarmes, consultar valors històrics i establir polítiques de disseminació a la ciutadania.

KENOISE permet identificar fonts de soroll, integrar diferents tecnologies i sensors de diferents verticals: una eina eficient per problemes complexos d’enginyeria acústica i qualitat de l’aire.

Keacoustics s’encarrega de tot el projecte, des de la consultoria tecnològica, desenvolupament, implantació, anàlisi de dades i serveis d’enginyeria acústica.

Les funcionalitats de KENOISE repercuteixen en una reducció de costos al client final.

Gràfics amb valors instantanis, històrics per consultes i gestor d’alarmes

Accés on-line als nivells de pressió sonora de cada sensor acústic en temps real

Detecció en temps real de períodes amb excés de soroll

Càlculs d'índexs de soroll segons legislació: LAeq 10’’, LAeq1 hora, Lden, Lday, Levening, Lnight, Ldia Lnit, L90 i L10.

Càlculs d’índexs de soroll a demanda

Consulta de dades històriques en format excel i gràfic

Programació i gestió d’alarmes

Gestió usuaris

Disseminació a la ciutadania: conscienciació i sensibilització

Integració a les estratègies i SISTEMES EXISTENTS D'UNA SMARTCITY

 Integració de la xarxa de monitorització de soroll amb el sistema TIC ja existent

Integració amb mapes GIS

Compatible amb Sentilo

Control i detecció d’errors en els sistemes de telecomunicació

Programari independent 100% costumitzable

Plataforma fiable, Flexible, Fàcil d’utilitzar, Intuïtiva, i molt visual

Compatible amb sensors IOT mesuradors de soroll, independentment de la marca.

Integració amb sensors IOT d’altres variables complementàries al soroll

Serveis d’enginyeria acústica

Consultoria tecnològica en sensors IoT

Consultoria tecnològica en xarxes i sistemes de telecomunicació

Anàlisi exhaustiu de dades acústiques

Informes acústics

EXPERIENCIA

Keacoustics som pioners en el desenvolupament d’eines on-line de la gestió intel·ligent de la contaminació acústica en base a mesuradors autònoms de so IoT, en l’entorn SmartCity, la seva integració dins una xarxa ja existent, i l’anàlisi exhaustiu de les dades acústiques obtingudes.

Participem activament al grup normativitzador d’Aenor: Sistema Control Contaminació acústica Ciutats Intel·ligents CTN 178/SC 4/GT 7.

Sabem que amb una gestió eficient de la contaminació acústica es pot aconseguir un entorn més silenciós fent ús de la nostra plataforma.
Amb els serveis d’enginyeria acústica i anàlisi de les dades obtingudes, reduïm costos i garantim accions efectives de mitigació del soroll.

AMB LES COL·LABORACIONS DE:

Urbiolica